dissabte, de novembre 28, 2009

Els autònoms tindran dret a l'atur, si s'ho paguen i si arriben "vius"

Recentment el govern espanyol ha aprovat un avantprojecte de llei per tal que els autònoms puguin tenir dret a un subsidi d'atur, entre altres mesures. Els autònoms no podran cobrar atur fins a l'abril de 2011, perquè fins al primer trimestre de 2010, si no passa res, no es preveu que estigui aprovada la llei, i com que s'ha de cotitzar durant un any per poder cobrar ...

Un autònom que arribi "viu" a l'abril de 2011, segurament no li caldrà cobrar l'atur perquè o bé haurà superat la crisi (pel ens diuen els que manen, ens queda el 2010 de crisi) o bé perquè s'haurà quedat sense feina i s'haurà buscat la vida treballant com a assalariat (si troba feina).

Actualment a Catalunya hi ha prop de 515.000 autònoms, 119.000 menys que fa un any perquè aquestes han estat les baixes que han hagut durant aquest 2009. Aquestes gaire vint-mil persones s'han quedat sense feina i sense cap tipus de prestació d'atur, havent d'assumir amb el seu patrimoni els possibles deutes que tinguin.

Amb la nova llei, si no hi ha canvis abans d'aprovar-la, un autònom haurà de cotitzar durant 1 any per poder cobrar un atur de 2 mesos, quan un treballador assalariat pel mateix període treballat i cotitzat té dret a 4 mesos.

En en règim general (assalariats) els treballadors tenen dret a un màxim de 2 anys, segons el període cotitzat, mentre que els autònoms podran arribar a cobrar prestació d'atur per un màxim de 6 mesos.

Perquè un autònom pugui tenir dret a cobrar atur haurà de pagar els 249 € actuals (cotització mínima actual) més un 1% (24 €), o sigui uns 270 € al mes. Amb aquesta quota/cotització l'autònom aturat vindria a cobrar un atur d'uns 500 € al mes. S'està treballant per que en lloc de l'1% addicional es pugui cotitzar un 3% o 4% més al mes però tal com està el pati actualment no és massa viable per part de molts autònoms.

A més per a que un autònom pugui cobrar l'atur haurà de demostrar que la seva facturació (que no és el mateix que els seus ingressos), hagin baixat un 40%, tingui deutes contrets per un 50% del seus ingressos o bé si és un autònom depenent (treballen principalment per a una empresa) quedi rescindit per una de les dues parts.

Segons la Organización de Profesionales y Autónomos (OPA) només 1 de cada 3 autònoms se'n beneficiarà d'aquesta prestació d'atur.

L'esperança dels autònoms és que de moment el que s'ha aprovat és un "avantprojecte de llei" i a partir d'ara començarà la tramitació amb aportacions de col·lectius que defensen els interessos dels autònoms i dels partits polítics, que han de treballar per aconseguir una bona llei per als treballadors "per compte propi".

Web relacionat: Confederació de Treballadors Autònoms de Catalunya-CTAC