dimarts, de desembre 27, 2005

Fan un muntatge per què no tenen temps de reunir-se ?

Hi ha dues possibilitats fer aquest fotomuntatge:

1. No tenen temps per reunir-se la família per les seves diverses ocupacions.
2. S'han comprat un ordinador amb PhotoShop i han de practicar.


Mireu la xiqueta menuda a 2 fotos diferents:

Fotos: Casa de Su Majestad el Rey

Categories: _curiositats_ _fotografia_